MIKROTIK TRENING

You are here:

Ovaj kurs pokriva osnovne funkcije RouterOS-a u žičanim i bežičnim mrežama. U okviru kursa postoji mnogo praktičnih vežbi sa RouterBOARD uređajima. Za bilo koji ispit inžinjerskog nivoa neophodan je ovaj sertifikat. Neophodni preduslov za ovaj ispit je poznavanje TCP/IP protokola.

Sadržaj kursa MTCNA

 • Modul 1: Uvod
 • Modul 2: DHCP
 • Modul 3: Bridging
 • Modul 4: Routing
 • Modul 5: Wireless
 • Modul 6: Firewall
 • Modul 7: QoS
 • Modul 8: Tunnels
 • Modul 9: Razno
*Na zahtev se može organizovati dopunski kurs pre MTCNA kursa (osnovno poznavanje računarskih mreža)

259€ + PDV

Ovaj kurs pokriva napredne funkcije RouterOS-a za statičko i dinamično rutiranje. U okviru kursa postoji mnogo praktičnih vežbi sa RouterBOARD uređajima. Uspešna MTCRE sertifikacija je preduslov za polaganje MTCINE ispita. Neophodni preduslov za ovaj ispit je MTCNA validan sertifikat.

Sadržaj kursa MTCRE

 • Modul 1: Statičko rutiranje
 • Modul 2: Point to point addressing
 • Modul 3: VPN
 • Modul 4: OSPF
*Na zahtev se može organizovati MTCNA kurs pre MTCRE kursa

359€ + PDV

Ovaj kurs pokriva napredne funkcije RouterOS-a u bežičnim mrežama. U okviru kursa postoji mnogo praktičnih vežbi sa RouterBOARD uređajima. Neophodni preduslov za ovaj ispit je MTCNA validan sertifikat.

Sadržaj kursa MTCWE

 • Modul 1: Wireless installations
 • Modul 2: Wireless Standard
 • Modul 3: Wireless Tools
 • Modul 4: Wireless Troubleshooting
 • Modul 5: Wireless Advanced settings
 • Modul 6: 802.11n
 • Modul 7: Wireless Security
 • Modul 8: WDS and MESH
 • Modul 9: Wireless Bridging
 • Modul 10: Nstreme Protocol
 • Modul 11: Nv2 Protocol
*Na zahtev se može organizovati MTCNA kurs pre MTCWE kursa

359€ + PDV

Ovaj kurs pokriva napredne funkcije RouterOS firewall-a i QoS karakteristika. U okviru kursa postoji mnogo praktičnih vežbi sa RouterBOARD uređajima. Neophodni preduslov za ovaj ispit je MTCNA validan sertifikat.

Sadržaj kursa MTCTCE

 • Modul 1: Packet flow diagram
 • Modul 2: Firewall filter/nat/mangle
 • Modul 3: Quality of Service
 • Modul 4: DNS client/cache
 • Modul 5: DHCP client/relay/server
 • Modul 6: Web Proxy
*Na zahtev se može organizovati MTCNA kurs pre MTCTCE kursa

359€ + PDV

Ovaj kurs pokriva opšti pregled IPv6-a i implementaciju IPv6-a sa RouterOS-om. U okviru kursa postoji mnogo praktičnih vežbi sa RouterBOARD uređajima. Neophodni preduslov za ovaj ispit je MTCNA validan sertifikat.

Sadržaj kursa MTCIPv6E

 • Modul 1: Uvod u IPv6
 • Modul 2: IPv6 protokol
 • Modul 3: IPv6 karakteristike paketa
 • Modul 4: IPv6 sigurnost
 • Modul 5: Tranzicioni mehanizmi
 • Modul 6: Interoperabilnost
*Na zahtev se može organizovati MTCNA kurs pre MTCIPv6E kursa

359€ + PDV

Ovaj kurs pokriva napredne funkcije RouterOS-a za VPN, HotSpot i RADIUS. U okviru kursa postoji mnogo praktičnih vežbi sa RouterBOARD uređajima. Neophodni preduslov za ovaj ispit je MTCNA validan sertifikat.

Sadržaj kursa MTCWE

 • Modul 1: PPP
 • Modul 2: PPTP/L2TP
 • Modul 3: PPPoE
 • Modul 4: PPP Bridging
 • Modul 5: IPSec
 • Modul 6: HotSpot
 • Modul 7: RADIUS
*Na zahtev se može organizovati MTCNA kurs pre MTCUME kursa

359€ + PDV

Ovaj kurs pokriva procese i protokole rutiranja najviše klase u RouterOS-u. U okviru kursa postoji mnogo praktičnih vežbi sa RouterBOARD uređajima. Neophodni preduslov za ovaj ispit su MTCNA i MTCRE validni sertifikati.

Sadržaj kursa MTCINE

 • Modul 1: BGP
 • Modul 2: MPLS
 • Modul 3: Traffic Engineering
*Na zahtev se može organizovati MTCNA i MTCRE kurs pre MTCINE kursa

429€ + PDV

Šta uključuje obuka?

U većini slučajeva obuka uključuje obuku u učionici, opremu RouterBOARD tokom treninga, materijale za obuku, pauzu za kafu i ručak, sertifikacijski ispit (opciono) + bonus: licenca RouterOS L4 na uspešnom ispitu. U opisu specifične obuke možete naći prave informacije

Koju opremu treba doneti na obuku?

Donestite svoj laptop koji poseduje Ethernet port (MS Windows se preporučuje za Winbox). Proverite opis specifične obuke da biste videli da li treba da nosite bilo koju drugu opremu.

Želim trening koji nije planiran. Kako se to može dogoditi?

Mi možemo obaviti obuku na licu mesta ako vaša kancelarija ima odgovarajuće uslove. Kontaktirajte nas za više informacija, mi takođe pružamo obuku na zahtev.

Imam potrebno znanje za ovaj kurs, mogu li samo polagati ispit?

Ne, ne možete. Morate pohađati obuku za polaganje ispita.

 

Prijavi se!

Mesto održavanja treninga?